KATEGORIE WIEKOWE

5 | POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO Regulamin rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022
2. Postanowienia ogólne
2.1. Kategorie wiekowe
2.1.1. Rozgrywki indywidualne i drużynowe w ramach współzawodnictwa sportowego PZTS s ą
prowadzone w podziale na płeć w kategoriach wiekowych (nie dotyczy rozgrywek
niepełnosprawnych, które prowadzone są w klasach od 1 do 11, w skrócie N1-N11):
2.1.1.1. • żak w wieku do 11 lat, urodzeni w roku 2011 albo później,
2.1.1.2. • młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2009-2010,
2.1.1.3. • kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2007-2008,
2.1.1.4. • junior w wieku 16-19 lat, urodzeni w latach 2003-2006,
2.1.1.5. • młodzieżowiec w wieku 20-22, lat urodzeni w latach 2000-2002,
2.1.1.6. • senior w wieku od 19 lat, urodzeni w roku 2002 albo wcześniej,
2.1.1.7. • weteran w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1973-1982 (W40),
2.1.1.8. • weteran w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1963-1972 (W50),
2.1.1.9. • weteran w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1958-1962 (W60),
2.1.1.10. • weteran w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1953-1957 (W65),
2.1.1.11. • weteran w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1948-1952 (W70),
2.1.1.12. • weteran w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1943-1947 (W75),
2.1.1.13. • weteran w wieku 80-84 lat, urodzeni w latach 1938-1942 (W80),
2.1.1.14. • weteran w wieku od 85 lat, urodzeni w roku 1937 albo wcześniej (W85+),
2.1.1.15. • do 23 lat (U-23), urodzeni w roku 1999 albo później.