TRENINGI

GRUPA POCZĄTKUJĄCA : 

Wtorek, Czwartek - godz. 17:00 do 19:00

Piątek - godz. 17:00 do 18:30

GRUPA ZAAWANSOWANA :

Poniedziałek, Środa - godz. 17:00 do 19:00

Piątek - godz. 18:30 do 20:00

Liga Amatorska, godz. 19:30 do 21:00 (stół 3,4,5) w piątki od października 2018 roku.

PIĄTKOWE TRENINGI WRZEŚNIOWE W KOŚCIELE SALEZJANÓW                                                                                                                                 

Miejsce treningów:

-  Kościół Salezjanów, ul. Kalinowszczyzna 3 (salki nad świetlicą -4 piętro)

-  Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie (Gimnazjum nr 2), ul. Lwowska 11
                                   

Sprawy finansowe:

1. Miesięczna składka członkowska w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 80zł od zawodnika

     za miesiąc pierwszy, kolejne miesiące 50zł

2. Składkę wpłacamy do 10-go każdego miesiąca 

3. Treningi indywidualne - 40zł za godzinę zegarową