Zaproszenie na trening po przerwie spowodowanej pandemią

W najbliższy piatek 19 czerwca planowany jest trening połączonych grup piłki siatkowej dziewcząt na terenie parafii salezjanów na Kalinowszczyznie ( ul. Kalinowszczyzna 3). Początek zajęć o charakterze gier i zabaw oraz przypomnienia kontaktu z piłką o godz. 18.00. Warunkiem jest oczywiście bezdeszczowa pogoda. Na zajęcia musza wyrazić pisemną zgodę rodzice umieszczając dane: czy dziecko nie przechodziło zarażenia coronawirusem, czy nie ma objawów choroby oraz zgoda na udział w zajęciach. Rodziców dziewcząt, które wpłaciły zaliczkę na wyjazd na Światowe Igrzyska w Niemczech, proszę o pisemną informację o sposobie zwrotu zaliczki. W przypadku opadów deszczu pierwsze zajęcia będą planowane w przyszłym tygodniu.

trener