Składki członkowskie

Przypominam rodzicom, że składki winny być opłacane do 10-tego każdego miesiąca, pod rygorem zawieszenia w zajęciach

 

trener