Zgłoszone drużyny

Poniżej tabela zgłoszonych drużyn do XXVIII Igrzysk Młodzieży Salezjańkiej w Lublinie 

Ze względu na mniejsze zgłoszenia z Inspktorii, podjęto decyjze o przyjęciu również drużyn z listy rezerwowej.

Tenis stołowy dziewcząt

 

Inspektoria

Krakowska

Inspektoria

Wrocławska

Inspektoria

Pilska

Inspektoria

Warszawska

Siostry

Salezjanki

Gospodarze
Kat. A --------- --------- ---------

Suwałki

Płock

--------- Lublin
Kat. B --------- --------- Konarzyny

Suwałki

Płock

Piotrków

Trybunalski

Lublin
Kat. C --------- --------- Konarzyny Płock --------- Lublin

 

Tenis stołowy chłopców

 

Inspektoria

Krakowska

Inspektoria

Wrocławska

Inspektoria

Pilska

Inspektoria

Warszawska

Siostry

Salezjanki

Gospodarze
Kat. A --------- --------- ---------

Suwałki

Płock

Dzierżoniów Lublin
Kat. B --------- --------- Konarzyny

Suwałki

Płocki

Dzierżoniów Lublin
Kat. C --------- --------- Konarzyny Płock Dzierżoniów Lublin