Zgłoszone drużyny

Poniżej tabela zgłoszonych drużyn do XXVIII Igrzysk Młodzieży Salezjańkiej w Lublinie 

Ze względu na mniejsze zgłoszenia z Inspktorii, podjęto decyjze o przyjęciu również drużyn z listy rezerwowej.

Piłka Siatkowa Dziewcząt

 

Ispektoria 

Krakowska

Inspektoria

Wrocławska

Inspektoria

Pilska

Inspektoria

Warszawska

Siostry

Salezjanki

Gospodarz
Kat. A -------------

Wrocław

Angels

------------

Płock

Ełk

Pieszyce Lublin
Kat. B

Staniątki

Kraków

Świętochłowice

------------- ----------- Ełk

Dobieszczyzna

Nowa Ruda

Lublin
Kat. C

Kraków

Staniątki

------------- ------------ Ełk

Dobieszczyzna

Nowa Ruda

Lublin

 

Piłka Siatkowa Chłopców

 

Inspektoria

Krakowska

Inspektoria

Wrocławska

Inspktoria

Pilska

Inspektoria

Warszawska

Siostry

Salezjanki

Gospodarz
Kat. A Kraków ------------- -------------

Płock

Suwałki

Łódź Wodna

Połczyn Zdrój -------------
Kat. B Kraków ------------- ------------- Łódź Wodna ------------- -------------
Kat. C ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------